Adresa

Projekti IDEA
Email: ideaplus@cefe.net
Web: idea.cefe.net
Fb: facebook.com/ideaalbania
Instagram: @ideaalbania

ARGE Consortium CEFE International / PEM Consult

CEFE International,
Eigelstein 103-113
50668, Cologne
Germany

Drejtor: Eberhard Peter Baerenz / Marlinde Elisabeth Baerenz

Nëse keni pyetje të tjera të rëndësishme, mund të dërgoni E-mail në: ideaplus@cefe.net

Mesazh